Medarbetare

Henrik Boivie, projektledare och säljare.
henrik(at)mediaspot.se

Bakgrund:
-Född 1965
-Civilekonom 1993, Uppsala Universitet med inriktning på organisation och marknadsföring
-Executive CBA, Edinburgh Business School, med inriktning på marknadsföring och konkurrensstrategier
- Key Account Manager, mediaförsäljning kommersiell radio
- Marknads- och ekonomichef, samt grundare av Abroadum Språkresor AB

Henrik har gedigen erfarenhet av försäljning och inköp av marknadsföring, marknadsplanering, ekonomi och projektledning. Hans specialiteter är marknadsplanering, konkurrens- och strategifrågor.

___________________________________________________________

Johan Stenhammar, projektledare, säljare och optimerare.
johan(at)mediaspot.se

Bakgrund:
-Född 1963
-Civilekonom, Uppsala Universitet 1991
-Ekonomichef, Språkreseförmedlarna AB
-IT- och teknikchef, samt grundare av språkreseföretaget Abroadum Språkresor AB

Johans har framförallt arbetat med utveckling och anpassning av hemsidor till internets användning och förändring. Han har stor erfarenhet av både inköp och produktion av sökordsmarknadsföring. Han har även arbetat med IT, försäljning och ekonomi.

___________________________________________________________