Balanserad mediebudget

Hur och hur mycket ska du satsa på sökordsmarknadsföring kontra andra masskommunikativa aktiviteter. Vi ger konkreta svar på hur det ska och kan se ut, självklart i en dialog med dig. Vi har dokumenterad erfarenhet och stora kunskaper om marknadsplanering och tar stort ansvar för fördelningen.

Omfördelning

Vi rekommenderar generellt att resurser omfördelas från andra mindre kostnadseffektiva mediesatsningar till sökordsmarknadsföring för att uppnå en optimalare mediamix med bättre effekt. De företag som varit framgångsrika på Internet har först provat sökordsmarknadsföring och sedan tagit steget fullt ut och lagt in mediet i företagens marknadsplanering. Ofta visar det sig att företagen kan lägga mindre pengar för att uppnå samma effekt på investerade pengar. Det strävar vi efter i vårt samarbete med er.