Verksamhet

Vår verksamhet

Mediaspot hjälper företag fånga nya kunder via kostnadseffektiv exponering på Internets sökmotorer. Exponeringen sker mot potentiella kunder som aktivt själva söker efter information inför inköp på sökmotorer.

Produkter

Sökordsmarknadsföringsarbetet består framförallt av två delar, SökmotorOptimering (förkortat SEO-Search Engine Optimization) och SökmotorAnnonsering (även Sponsrade Länkar).

SEO-arbetet innefattar bland annat anpassning av företags hemsidor till hur sökmotorer arbetar. Allt för att få en så hög placering som möjligt när sökmotorerna rangordnar och listar hemsidor efter sökord som potentiella kunder använder när de söker på Google eller andra sökmotorer. Det är en komplex och dynamisk miljö som kräver kontinuerlig uppdatering och utveckling.

Sponsrade länkar är annonser med länkar till företags hemsidor på sökmotorer som är utformade för att bara visas när förutbestämda sökord används. Arbetet med dessa innebär bland annat att lägga upp, löpande hantera och utvecklas annonserna utifrån responsen.

Då sökordsmarknadsföring enbart innebär exponering av företagen då deras potentiella kunder aktivt själva söker information för inköp, är träffsäkerheten extremt hög för denna form av marknadsföring. Sponsrade Länkar har ett så kallat Pay-Per-Click (PPC) upplägg, dvs de är resultatbaserade annonskampanjer där annonsörens kostnad står i proportion till utfallet och den valda placeringen. Detta tillsammans med mediets mätbarhet, under förutsättning att de läggs upp korrekt, gör sökordsmarknadsföringen unik och mycket kostnadseffektiva.

Mediaspot hjälper dig så att sökordsmarknadsföringen blir träffsäker, lönsam och framgångsrik.