Helhetssyn

När du investerar pengar på att masskommunicera i olika reklamkanaler måste du tänka ur ett helhetsperspektiv. Alla de olika delarna i din mediamix ligger till grund för hur du når fram med ditt budskap till din målgrupp. Vi hjälper dig med att se över hur mycket och vilka proportioner sökordsmarknadsföringen samt övrig internetannonsering bör ha i förhållande till övrig media för att ge bästa effekt för dina satsade reklampengar. Alla företag är unika och vi lägger stort fokus på att din satsning ska ge effekt och inte vara överdriven, det skiljer oss från många andra mediasäljare.

Rätt satsning & rätt fördelning

Vår specialitet är sökordsmarknadsföring, marknadsföring via internet och utvärdering av webbtrafik. Sökordsmarknadsföringen innebär att vi hjälper dig få besökare till din webbplats via smart annonsering (sponsrade länkar) på sökmotorerna och genom att optimera (sökmotoroptimera) din webbplats för att maximera besökstalen från alla sökmotorers träfflistor. Då de flesta företag ser denna satsning som ett komplement till annonsering på andra webbplatser, tex Eniro, Hitta, nischade branschwebbplatser mfl, hjälper vi även våra kunder kostnadsfritt att välja rätt investeringsnivå på dessa. Detta är unikt då de flesta andra aktörer antingen saknar denna kunskap och rådgivning, eller tar betalt för den.

Internet växer så det knakar och blir en allt viktigare kanal för allt flera. I takt med att företagen allokerar en större andel av sina reklampengar på tex sponsrade länkar blir det jätteviktigt att dessa satsningar är balanserade i förhållande till övriga marknadsföringssatsningar. För er som tänker i de banorna handlar det om att hitta rätt kostnadsnivå i jämförelse med era andra investeringar, men också om tajming med era andra aktiviteter. Därför visar vi er hur denna fördelning bäst anpassas till er specifika situation och behov. Det är det vi menar med rätt Helhetssyn.

Varför välja oss

Vi på Mediaspot har erfarenhet av att både sälja och köpa media och tar därför på oss en rådgivande roll - om vi får ditt förtroende vill säga. Vi ser över ditt behov, analyserar dina målgrupper och deras behov och matchar detta med din budget. På det sättet får du en välbalanserad mediamix och rätt medel används till sökordmarknadsföring.

Vi är ett litet företag med stort lönsamhetsperspektiv för våra kunder. Vi har ingen ambition eller vilja att bli ett stort eller opersonligt företag. Däremot lovar vi dig som kund en aktiv kontakt där dialogen och uppföljningen är tät och konkret. Vi besitter spjutspetskunskaper om hur sökmotorer arbetar och hur rationell marknadsföring på sökmotorer ska genomföras. Detta tillsammans med vår stora erfarenheter av marknads- och strategisk planering för högsta lönsamhet utgör grunden för våra kunduppdrag. Detta vill vi hävda är unikt!

 

Vi tar betalt för ditt resultat, inte för mediakanalen. Det skiljer oss från traditionella mediasäljare som ju vill sälja exponering i just sin kanal oavsett utfall.