The Story

Mediaspot har inte funnits så länge. Och Internet är fortfarande en ganska färsk företeelse. Men Mediaspots tankesätt och arbetssätt är inte nytt. Och människorna bakom har lång erfarenhet av sökordsmarknadsföring och att sälja och köpa mediautrymme.

Grundarna Henrik Boivie och Johan Stenhammar driver själva företag, företag som på bara några år styrt om i stort sett hela mediabudgeten från traditionella kanaler till Internet. Det är här företaget exponerar sina produkter, det är här de hittar sina nya kunder.

Under de senaste åren har mycket av affärsutvecklingen och det praktiska arbetet i Henrik och Johans vardag handlat om att utvärdera, analysera och planera företagets närvaro på Internet och hur man ska nå ut till kunderna. Detta arbete, tillsammans med all kontakt med leverantörer inom området sökordsmarknadsföring, har gett dem kunskaper och erfarenhet, men också insikten om att de har något att tillföra på den här marknaden.

Dessutom har de sett en lucka, något som saknas hos andra aktörer. Det är strategiska och praktiska kunskaper om marknadsföring och aktivitetsplanering. Och att det krävs en helhetssyn om kunderna ska kunna göra en bra mediaplanering. Den helhetssynen har Mediaspot och det gör oss lite annorlunda jämfört med många av konkurrenterna där ute.

Kan det finnas något tryggare än att köpa en tjänst av någon som själv köper den?