Mediemarknaden

Nya medier dyker upp och etablerade medier utvecklas eller försvinner. I en föränderlig värld av ökad konkurrens, ökat informationsflöde, snabbare konsumentbeteende och ändrad mediekonsumtion sker det hela tiden. Inte minst har Internets utveckling bidragit till det.

Som marknadsplanerare gäller det att snabbt snappa upp sina kunders förändrade beteende och nå dem genom att anpassa sina marknadsaktiviteter med sitt budskap på rätt ställe och i rätt tid. Den här ständigt pågående processen återspeglas i företagens medieinvesteringar, allmänt kallad mediemarknaden. Därför redogör vi löpande här för de svenska företagens satsningar och fördelning av medieinvesteringarna.

Efter flera års ökning förväntas den totala mediemarknaden enligt IRM under 2012 minska något. Både Internetreklamen och TV-reklamen förväntas fortsatt vara vinnare 2013. De senaste årens flytt av reklaminvesteringar från tryckt media till Internet förväntas öka ytterligare.

Sökordsmarknadsföringen - Internet

Konjunkturförsvagningen inföll sig under 2012, vilket återspeglas i företagens reklaminvesteringar. I princip alla reklammedier utom Internet och TV förväntas ha tappat under 2012. Inom sökordsmarknadsföringen (del av Internetreklamen; sponsrade länkar och sökmotoroptimering sk SEO) och one-linekataloger ökar dock investeringarna.

Investeringarna på internet är nu större än Tv. Den största orsaken till det är sökordsmarknadsföringens ökning. Konsumenternas ökade användning av sökmotorer i kombination med mediets bevisade effekt och kostnadseffektivitet jämfört andra medier är sannolikt orsaker till att fler företag satsar på internet.

Idag lägger de svenska företagen ca 10 % av sina reklambudgetar på sökordsmarknadsföring. Det är sannolikt att inom sökordsmarknadsföringen vänta sig en utveckling likt den i föregångsländerna Storbritannien, Irland och USA. I dessa länder lägger företagen i genomsnitt mellan ca 20-25 % av sina totala reklaminvesteringar på Internet. Mer än 50% av alla företag i dessa länder lägger en del av sina marknadsföringspengar på sökordsmarknadsföring (sk sponsrade länkar och sk sökmotoroptimering). I Sverige är motsvarande andel idag mindre än 20 %, men växer snabbt. Vi kan förvänta oss en kraftig ökning av detta i Sverige oavsett konjunkturläge. 

Mediautrymmeskakan (även Lilla Reklamkakan)

Mediekakans fördelning 2011 (förändring jämfört föregående år samma tid, ca), enligt IRM-Media.

Dagspress

25%

(+1%)

DR

12,5%

(+-0%)

TV

18%

(+10%)

Internet

20%

(+13%)

Gratistidningar

8%

(+2%)

Tidsskrifter

6%

(-1%)

Kataloger

2%

(-33%)

Utomhus

3,5%

(+2%)

Radio

2,5%

(+10%)

Bilagor

1,5%

(+5%)

Bio

0,5%

(+6%)

Butiksmedia

<0,5%

(+-0%)

Mobil

0,5% 

(+200%)