Våra produkter

Vi hjälper företag med Sökordsmarknadsföring. Sökordsmarknadsföring är marknadsföring via sökmotorerna på internet (t ex Google). Marknadsföringen är interaktiv, dvs exponering på sökmotorerna sker bara när potentiella kunder aktivt söker efter information. Idag är sökordsmarknadsföringen Sveriges snabbaste växande marknadsföringsform. Ca 80% av Sveriges befolkning över 15 år använder internet som första källa inköp. Detta tillsammans med sökordsmarknadsföringens höga kostnadseffektivitetet och unika mätbarhet är sannolikt orsak till mediets explosiva utveckling. Sökordsmarknadsföring är ett samlat begrepp för framförallt Sökmotoroptimering (även SEO-Search Engine Optimization) och Sökordsannonsering (även Sponsrade Länkar). Bägge dessa är våra huvudprodukter.

Sökmotoroptimering, SEO, innefattar utveckling och optimering av hemsidor utifrån viktiga sökbegrepp. Allt för att vid träff få så hög placering som möjligt i sökmotorernas sökresultat. Det är ett komplicerat arbete som ofta är avgörande för att generera besökare från sökmotorerna till hemsidorna. SEO-kostnaden baseras på optimeringsarbetet, själva exponeringen är dock kostnadsfri.

Sponsrade Länkar är sökordsannonsering på sökmotorerna. Annonser kopplade till sökord skräddarsys och läggs upp på t ex Google utifrån varje företags egna kunders använda sökord. Kostnaden för annonseringen baseras på sk Pay-Per-Click (PPC) förfarande, dvs utifrån när en potentiell kund klickat på företagets annons.

Webbtrafikanalys med Google Analytics för att kartlägga trafiken till kundernas hemsidor. Detta är en viktig del för att kunna bedöma lönsamheten i satsningar på såväl internetmarknadsföring såsom klassisk annonsering. Webbtrafiken ger också värdefulla svar på vad kunderna är intresserade av, vilka de är och var de kommer i från.

Läs mer om våra produkter och priser:

Sökmotoroptimering, SEO - Mediaspots produktinformation och priser
Sponsrade länkar - Mediaspots produktinformation och priser
Webbtrafikanalys - Mediaspots produktinformation och priser