Hemsidan - Här är dina kunder

Webbtrafikanalys. Vår produkt Webbtrafikanalys innefattar olika arbetsmoment för att kartlägga hur din webb används och var besökarna kommer i från. Analysen ger viktig information om t ex kundernas intresse och hur marknadsföringen faller ut.

Vad gör en investering i webbanalys för nytta?

Att ha en välutvecklad, väl fungerande och kommunikativ webbplats är viktigt för att kunna presentera sig för sina kunder på ett så bra sätt som möjligt. Syftet är att kunna nå ut med sin information och då oftast för att kunna sälja mer till sina befintliga eller potentiella kunder. Besökarnas navigering på webbplatsen visar på kundernas intresse för de presenterade produkterna. Webbanalysen ger även viktig information om hur t ex en satsning på sponsrade länkar eller annonsering på andra webbplatser faller ut. olika mediasatsningar kan sedan ställas mot varandra för att hitta de med högst konvertering (eller omvandling). Webbplatsens utformning och innehåll påverkar också i högsta grad möjligheten att få träffar på sökmotorerna på Internet.

Hur går det till?

Vi arbetar i projektform där vi gör en nulägesanalys tillsammans med er. Efter det skapar ni med hjälp av oss och er webbleverantör ett Google Analytics-konto för att kunna erhålla webbstatistik. Statistiken erhålls sedan under en löptid och sammanställs för att senare analyseras i rapportform.

Vi kan hjälpa er med:

Besöksstatistik
Hur många besökare har ni och vilka sidor besöker de. Vilka produkter är populära, vilka har lågt intresse för besökarna.

Omvandlingsspårning
Genom så kallad omvandlingsspårning kartlägger vi t ex vilka sökord som är viktiga och vilken internetannonsering som ger bäst omvandling och konvertering.

Besökarnas ursprung
Var kommer era besökare ifrån. Vi kartlägger de olika källorna såsom samarbetspartners, annonsplatser, sökmotorer och direkt trafik.

Utvärdering marknadsföring
Vilken effekt har t ex annonsering på Hitta, Eniro m fl i jämförelse med en samarbetspartner eller annonsering på Google?

Övriga tjänster, kontakta oss för mer info om:

-Webbutveckling
-Strategisk planering Internet