Sponsrade länkar - betala per klick

Sponsrade länkar (SL) är klickbara annonser på sökmotorer. Annonserna består av en kort annonstext som är länkad till en förvald hemsida. Annonserna visas då de angivna sökorden används och annonsören betalar per klick. Det är fritt att använda fler sökord samt att skräddarsy respektive annons till det. Annonserna hamnar intill de "ordinarie" sökresultaten.

Vad gör en investering i Sponsrade länkar för nytta?

I korthet ger det oavsett storlek på företag möjlighet att kostnadseffektivt synas på sökmotorerna. En möjlighet att få fl er besökare till hemsidan och i slutändan fl er kunder. SL ger en möjlighet att kommunicera med sin målgrupp med en kontaktkostnad som är 100% mät- och styrbar. I och med att sponsrade länkannonserna skräddarsys och bara exponeras för de valda sökorden blir träffsäkerheten mycket hög. Lägg därtill att annonskostnaden är direkt relaterad till antalet klick på annonserna så har du en resultatbaserad marknadsföringsinvestering som är unik.

Hur går vi till väga när vi hjälper er?

Genom vår mångåriga erfarenhet går vi tillsammans igenom vilka förutsättningar som gäller för just er bransch och ert företag. Arbetet kan delas in i olika faser. De är:

Kundanalys
Kunder och beteende

Sökordsanalys
Sökordsanvändande och selektering

Annonsutformning
Rätt annons till rätt sökord

Kampanjstart
Upplägg på sökmotorerna

Löpande kampanjoptimering
Optimering av sökord och budget

Kampanjuppföljning & Rapportering
Statistik och info om exponering

När en kampanj startat följer vi löpande upp resultatet och optimerar kampanjen.

Vad kostar det?

SL bygger på pay-per-click principen. Förutom en låg månatlig optimeringsavgift betalar du endast en klickkostnad för varje besökare som klickar på din annons. Klickkostnaden styrs utifrån budgivning på sökordets önskade placering. Det vill säga, det styrs via sökmotorerna av hur mycket andra annonsörer är villiga att betala för ett sökords placering. Du bestämmer hur mycket du vill satsa och betalar i förskott in det till oss som en pott. Vi tar sedan fram annonskampanj och budskap som vi löpande bevakar och optimerar för att se till så att du får så många klick som möjligt till lägsta möjliga kostnad.

Kostnader:

A. Klickkostnad per klick
PPC, dvs kostnad per klick

Kostnaden styrs av marknadens budgivningpris för önskad placering. För de flesta
branscher ligger det på ca 2,5 kr-10 kr per klick. Vi kollar dock upp vad som gäller för dig.

B. Optimeringsavgift per månad
Annonser per sökmotor, tex Google 499 kr/månad

 
Läs mer om våra övriga produkter?

-Sökmotoroptimering

-Webbutveckling

Övriga tjänster, kontakta oss för mer info om:

-Spårning
-Konsultation sökmotoroptimering, mm